Từ nay đến Đại Hội Đảng, Tổng Bí thư phải chuẩn bị thêm “củi” để “đốt lò”

Ngày hôm nay, những dòng tin liên quan AVG chạy rộng khắp từ không gian mạng đến quán cóc, ai cũng bàn. Anh Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD. Anh Trương Minh Tuấn chắc chỉ thấp hơn một xíu, dàn sao Mobilfone nhận kém kém một chút. Nhà nước thiệt hại 7000 tỉ đồng. Bảo sao cái đất nước này nghèo đi, tan hoang vì những loại quan chức như này.

Từ trái qua: ông Phạm Đình Trọng, ông Trương Minh Tuấn, ông Nguyễn Bắc Son, ông Lê Nam Trà, ông Cao Duy Hải – Ảnh: TT

Tiền thiệt hại trên là của nhân dân chứ của ai. Nhận hối lộ đến 3 triệu USD thì khung lên đến tử hình. Già rồi, đủ các loại bệnh chứ sung sướng gì. Tiền để cho con cháu 5 đời sau tiêu cũng không hết. Mà đó mới chỉ là 1 thương vụ lúc sắp về hưu. Vậy thì lúc tại nhiệm, còn bao nhiêu vụ trót lọt nữa? Bé ăn kiểu bé, to đớp kiểu to. Nhìn vào vụ liên quan đến AVG thì sẽ hiểu rõ. Đến con của anh Bắc Son, nhờ phúc có cha làm quan, ngồi không thôi cũng được cha vứt cho 3 triệu USD vào túi. Làm con lãnh đạo thế này thì sướng thật! Tu bao nhiêu kiếp mới được, nhỉ?

Phải nói thêm chút về anh Trương Minh Tuấn. Giao ban báo chí nào anh ấy cũng chửi báo chí “sống ký sinh vào doanh nghiệp, đề cao đạo đức cao chót vót”, khiến nhiều Tổng Biên tập uất tràn “nước mắt”.

Còn anh Bắc Son ký tên trên thẻ nhà báo của hàng người, rao giảng biết bao điều mỹ miều về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Sợ lắm thôi nhân cách của những quan chức mũ cao áo dài, mở mồm ra là dạy dỗ, hướng thiện, nhưng đằng sau đó thì luôn làm điều ngược lại.

Từ nay đến Đại Hội Đảng, Tổng Bí thư phải chuẩn bị thêm củi để đốt lò!

Thái Thanh