Trung Quốc đã rút tàu, các cụ còn biểu tình để làm gì?

Sau những hành động mềm mỏng, khôn ngoan kết hợp cứng rắn đúng thời điểm của Việt Nam thì Trung Quốc phải rút tàu thăm dò Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Vậy mà một số cụ nhân sĩ, giáo sư vẫn tiếp tục kéo băng rôn “đả đảo Trung Quốc xâm lược” đến cổng Lãnh sứ quán Trung Quốc tại TP.HCM.

Giáo sư Tương lai và một số nhân danh nhân sĩ trí thức kéo đến lãnh sự quán Trung Quốc biểu tình.

Gần 2 năm trước, đúng ngày lễ Quốc khánh 2/9/2017, giáo sư Tương Lai đã tuyên bố “dứt bỏ mọi liên hệ với Đảng của Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam”. Khi đó, lắm kẻ ỉ ôi, khóc thương, vì nghĩ rằng ông ta có tài năng, có lòng yêu nước thế mà ra khỏi Đảng thì phí quá. Nhưng nếu quan sát thì sẽ thấy chẳng phí gì cả, thực ra ông ta cũng cùng hội cùng thuyền với Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang mà sau này Đảng ta gọi hội thuyền đó là “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

“Giáo sư Tương Lai” hiếm khi từ bỏ vụ ký đơn thư tập thể nào lên án Đảng và Nhà nước về không chịu “thoát Trung” theo ý ông và đòi trả tự do các “nhà đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử tù như Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên, Bùi Hằng… Ông từng tham gia nhóm “Kiến nghị 72”, đòi sửa đổi Hiến pháp 1992 theo hướng bỏ Điều 4, đổi tên Đảng, thay đổi đường lối chính trị 180 độ từ học thuyết xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo hướng học thuyết tư bản chủ nghĩa, phác họa bản hiến pháp như là bản sao của Hiến pháp chính quyền Việt Nam cộng hòa trước đây.

Gần đây, người ta lại thấy bóng dáng của giáo sư cùng Hoàng Dũng, Võ Văn Thôn, Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm,… biểu tình, nhìn mà thấy cảm thương. Mang danh giáo sư, nhân sĩ trí thức mà không cập nhật thông tin, không theo dõi báo đài, để mấy đứa “dân chủ” dắt mũi đi hô hào chống Trung Quốc. Ở tuổi của các cụ, đáng lý ra ở nhà dạy bảo con cháu điều hay lẽ phải, vậy mà lại ra đường hò hét để chứng tỏ bản thân mình  “yêu nước”, “yêu biển”. Vụ tàu Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển nước ta, vậy các cụ còn diễn kịch cho ai xem nữa đây?

Đặng Trường