Xin đừng lựa chọn vaccine!

Trong những ngày cả nước bị bao trùm bởi quân giặc Covid-19, bên cạnh tinh thần “sống chung với lũ” thì người dân cũng đang ngóng chờ những liều vaccine...

Xem thêm