Ngôn ngữ cơ thể của Trump tại G20

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho rằng Trump cảm thấy mình là “ngôi sao” của sự kiện và luôn cố thể hiện thế chủ động trước các lãnh đạo khác  Tổng...

Xem thêm