Tượng lính Việt hay tượng lính Tàu?

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn xuất hiện tranh cãi về những bức tượng vừa được vận chuyển đến một khu lịch. Nhiều đối tượng, trong đó có Phạm...

Xem thêm

Ai mới là kẻ “mất dạy”?

Trong suốt hai tuần qua, nước ta một lần nữa lại phải đối chọi với mối hiểm họa bùng phát trở lại dịch bệnh Covid-19 vốn vẫn đang hoành hành khắp thế...

Xem thêm