Cảnh giác với âm mưu kích động biểu tình

 Thời gian gần đây, các đối tượng phản động trong và ngoài nước đang ra sức lôi kéo, kích động người dân tham gia biểu tình trong dịp lễ Quốc khánh...

Xem thêm