Bình minh bắt đầu từ… lá phiếu

Trong khi quốc gia Hoa Kỳ đang rơi vào sự phân hóa, chia rẽ sâu sắc, bạo loạn bất an bao trùm cả nước vì bầu cử, thì tại Việt Nam gam màu bầu cử, đại...

Xem thêm