Điều đặc biệt trong 200 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kết quả công bố cho thấy, tất cả những đại biểu trúng cử đều được giới thiệu và đề cử, không một ai tự mình đi ứng cử. Thấy gì từ điều này?

Đại hội XIII của Đảng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, người dân trong nước và giới truyền thông quốc tế, bởi quy trình tổ chức chặt chẽ, bài bản, và tinh thần dân chủ.

Tinh thần minh bạch, dân chủ được thể hiện rõ nét, từ trong quy định các đại biểu ngoài việc nghiên cứu hồ sơ nhân sự thì cũng thực hiện quyền ứng cử ngoài danh sách ứng viên mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã giới thiệu và báo cáo Đại hội XIII. Tuy nhiên, trong Đại hội, không có đại biểu nào tự ứng cử, các đại biểu chỉ tham gia đề cử và giới thiệu nhân sự.

Con số 200 Ủy viên được bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới – tất cả những nhân sự được giới thiệu và Đại hội lựa chọn. Điều này nói theo ngôn ngữ dân gian, người tài giỏi, có tâm, có đức sẽ được Đại hội chọn lựa phục vụ cho nhân dân, như hương thơm của hoa tất sẽ theo gió mà đưa đi, không cần bản thân phải khua chiên, đánh trống, hay tự ứng cử. Điều chắc chắn, những cán sự có uy tín cao, kinh qua quy trình kiểm soát khắc khe, minh bạch để chọn người có đạo đức, phẩm chất tốt làm việc cho dân.

Đây là lớp cán bộ đang rất được kỳ vọng. Bởi, đất nước chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đột phá mới, song hành bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân trong diễn biến toàn cầu nhiều diễn biến phức tạp về an ninh – chính trị; hướng đến chinh phục nhiều tầm cao mới, nâng tầm vị thế, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế.

Người dân cả nước đều chung niềm mong muốn, nhiệm kỳ mới với lớp nhân sự mới – những cán bộ năng nổ và sáng tạo, sẽ tạo ra nhiều cú hích, tạo ra nhiều đột phá hơn nữa, đưa đất nước phát triển bền vững hơn nữa.

Ái Hà