Nhân quyền ở ngay trước mắt

Ngày nay, nạn đói kinh hoàng năm 1945 gần như chỉ còn được lưu lại trong những hình ảnh tài liệu lịch sử. Nhưng với những chứng nhân lịch sử vẫn còn sống hôm...

Xem thêm