Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ là ai?

Út “trọc” là biệt danh của ông Đinh Ngọc Hệ, từng mang hàm thượng tá, là lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) – đơn vị liên quan đến hàng loạt dự án BT, BOT.

Ut 'troc' Dinh Ngoc He la ai? hinh anh 1

Châu Châu – Bá Chiêm