Thu hồi sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

Cục Xuất bản yêu cầu thu hồi cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

Để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót ra thị trường, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) đề nghị các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của NXB Văn Học.

Cuốn sách bị yêu cầu thu hồi vì có nhiều chi tiết sai sót.

Ngày 31/8/2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) đã có công văn số 724/CXBIPH-QLXB gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.

Công văn cho biết, Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được công văn số 193/XBVH ngày 30/8/2018 của Nhà xuất bản Văn học báo cáo về việc tạm dừng phát hành cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, Lê Mã Lương chủ biên để rà soát nội dung, tiến hành sửa chữa những chi tiết sai sót và in lại bản mới.

Tuy nhiên, Nhà xuất bản Văn học phát hiện cuốn sách trên vẫn được phát hành ra thị trường.

 

Để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi trên địa bàn (nếu có) cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của Nhà xuất bản Văn học, xác nhận đăng ký xuất bản số: 1253-2018/CXBIPH/04-64/VH, Quyết định xuất bản số: 764/QĐ-VH (bản bìa cứng) và 1146/QĐ-VH (bản bìa mềm).

Tổng Hợp