Luật sư Trần Vũ Hải là ai?

Ở quốc gia nào cũng vậy, hoạt động của luật sư có ảnh hưởng lớn đến vai trò của nhà nước pháp quyền và bảo đảm, bảo vệ các quyền của công dân. Vì thế,...

Xem thêm

Ngôn ngữ cơ thể của Trump tại G20

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho rằng Trump cảm thấy mình là “ngôi sao” của sự kiện và luôn cố thể hiện thế chủ động trước các lãnh đạo khác  Tổng...

Xem thêm