Trở thành Đảng viên!

Nhìn lại danh sách những kẻ “cơ hội chính trị”, trở cờ, chợt thấy se lòng. Rất nhiều người trong số đó là con em của các cán bộ thuộc diện khai quốc công...

Xem thêm