Phạm Xuân Ẩn: Vừa làm báo, vừa… tình báo

Thành công của nhà tình báo Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn trong vai trò tình báo, chắc chắn còn do sự hỗ trợ của nghề báo.  Lâu...

Xem thêm