‘Thu giá’ là từ vô nghĩa!

Một số biển hiệu “trạm thu phí” nay đã được đổi thành “trạm thu giá” – Ảnh: AN LONG Hàng loạt biển ‘thu phí” của các BOT hiện nay đang...

Xem thêm