Tập Cận Bình và tương lai Việt Nam

Mỗi lần Trung Hoa có một vị hoàng đế hùng tâm thao lược thì Việt Nam bị áp lực nặng nề nhất là khi trên dưới bất hoà, lòng dân ly tán. Tập Cận Bình...

Xem thêm