Xóa nạn “Mù chửi”

Nói cho vuông: Chửi một cách mù quáng được gọi là “Mù chửi”. Nạn “mù chửi” cũng cần phải được thanh toán như nạn mù chữ! Tuy có vẻ không được các nhà...

Xem thêm

Giả vờ điếc

Giữa tháng 3/2017, nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam dừng quảng cáo trên YouTube. Động thái này vô tình trở thành khởi đầu cho một làn sóng toàn cầu gây sức ép lên Google,...

Xem thêm