Đặng Hữu Nam đang cay cú sự thật

Bị dư luận lên án, Đặng Hữu Nam đã chỉ đạo nhóm truyền thông giáo của mình dùng các trang mạng để đối phó bằng cách đem thông tin, hình ảnh, số điện...

Xem thêm