Thiếu tiền hay thiếu trách nhiệm?

Hình ảnh học sinh ở Điện Biên phải chui vào túi ni-lông để người lớn bơi kéo qua suối đến trường làm nhiều người phải sững sờ. Trước đó, khi báo...

Xem thêm