Lợi đơn, lợi kép từ dự án BT

 Những dự án BT (xây dựng – chuyển giao) luôn hấp dẫn với các doanh nghiệp bất động sản, bởi giá trị quỹ đất được nhận lại vô cùng giá trị. Những dự...

Xem thêm