Lòng yêu nước không nên soi lý lịch

Trong hầu hết những đụng độ, va chạm tranh chấp biển đảo, người đọc, người xem dễ thấy các lực lượng chấp pháp Việt Nam đều xử sự thận trọng,...

Xem thêm