Phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh: không đơn giả là sự ít học mà còn là vô đạo đức 

Một điều đại kỵ trong nếp sống, văn hóa, đạo đức của người Việt mình từ bao đời nay là không được xúc phạm anh linh những người đã khuất. Nếu kẻ nào phạm phải, thậm chí lợi dụng người đã khuất như một công cụ “trang điểm” cho những ý đồ đen tối sẽ bị người đời phỉ báng, gọi là mạt hạng vô đạo đức. Đó là điều đến đứa trẻ lên ba cũng được dạy bảo, thế mà kẻ thất phu Hoàng Dũng cũng đã ở cái tuổi lên ông lên bà lại nhắm mắt nói càn, cả gan xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thật khiến lòng người phẫn nộ… 

Từ hàng nghìn đời nay, nhân dân Việt Nam luôn nặng nghĩa ân tình, biết ơn tất cả những ai có công khai thiên lập địa, mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước và giữ gìn giang sơn gấm vóc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đạo lý biết ơn các bậc tiên hiền, tiên liệt đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người Việt, trở thành một trong những nét tâm lý tính cách văn hóa đặc trưng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Lịch sử vốn khách quan, lòng dân là công tâm nhất. Không ai có thể phong “thánh” cho ai, mà “thánh” xuất phát từ lòng dân, sống mãi trong lòng dân. Nhân dân, dân tộc Việt Nam tôn kính Bác Hồ như một tình cảm tự nhiên, vì Người đã làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhưng không chỉ có vậy, tên tuổi của Bác đã vượt qua biên giới lãnh thổ Việt Nam, lan tỏa sâu rộng trên nhiều nước và trở thành một trong những nhân vật mang dấu ấn thời đại.

Chỉ vì muốn phá hoại phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ta mà những kẻ thất phu như Hoàng Dũng đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí làm điều mà người đời lên án xúc phạm, bóp méo tài liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với người Việt ta, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì lý tưởng, niềm tin, lẽ sống của Bác vẫn sẽ là lý tưởng, niềm tin và lẽ sống của cả dân tộc này. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng ta tin tưởng rằng tư tưởng của Người luôn là ngọn đuốc sáng, soi đường cho nhân dân ta tiến về phía trước để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển.

Vẫn biết, mỗi cá nhân có suy nghĩ, quan điểm ủng hộ hay không ủng hộ hệ tư tưởng, lý luận hay nhân vật cụ thể nào đó. Nhưng quan điểm nào, góc nhìn nào cũng phải tôn trọng văn hóa đạo đức, tôn trọng những giá trị thuộc về lịch sử. Chỉ vì muốn phá hoại phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ta mà những kẻ thất phu như Hoàng Dũng đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí làm điều mà người đời lên án xúc phạm, bóp méo tài liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song dù cho Hoàng Dũng hay bất những kẻ đội lốt “dân chủ” có xuyên tạc, bịa đặt cỡ nào cũng chớ hòng lay chuyển của tình yêu thương, sự kính trọng và biết ơn của mỗi người dân Việt Nam đối với Bác. Tình cảm thiêng liêng đó không chỉ được thể hiện ở dòng người vẫn hằng ngày lặng lẽ vào lăng viếng Bác mà còn thể hiện ở những phong trào sôi nổi làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên khắp mọi miền đất nước. Chính điều đó là câu trả lời đanh thép, đập tan mọi âm mưu, ý đồ hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhiều kẻ đang cố công thực hiện.

Quốc có quốc pháp, hành vi xúc phạm lãnh tụ của đất nước còn vi phạm vào quy định của Bộ luật Hình sự. Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm”.

Với tư cách là một công dân nước Việt, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm Hoàng Dũng (biệt danh trên mạng là Hoàng Thiên Di) – thành viên nhóm “con đường Việt Nam” về những hành vi tuyên truyền chống phá để đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh, giữ gìn truyền thống, đạo lý dân tộc.

Ái Dân