Bổ nhiệm gì lắm thế!

Ký quyết định bổ nhiệm 76 cán bộ lãnh đạo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong 1 ngày – một con số kỷ lục và lập tức dấy lên nghi hoặc trong...

Xem thêm

Kỳ lạ Thanh Hóa!

 Nếu không thốt lên cụm từ cảm thán này, thú thật tôi không biết phải gọi việc khái tính chi phí gần 104 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm 990 danh xưng Thanh Hóa theo đề xuất...

Xem thêm