Phải công khai minh bạch danh tính của 9 kẻ làm nhục quốc thể của Việt Nam tại Hàn Quốc

Vụ 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc theo đoàn Quốc hội là một sự cố ngoại giao cực kỳ … Continue reading Phải công khai minh bạch danh tính của 9 kẻ làm nhục quốc thể của Việt Nam tại Hàn Quốc