Những kẻ chống phá đã nhầm to về tượng đài Lê-Nin ở TP.Vinh

Mấy ngày hôm nay, những thành phần chống phá, nhân danh “dân chủ” lợi dụng xây dựng tượng đài Lê-Nin tại thành phố Vinh để xuyên tạc, bôi nhọ việc làm ý nghĩa, tốt đẹp trong quan hệ đối ngoại giữa 2 nước Việt – Nga.

tượng đài đang được xây dựng tại vị trí bên cạnh ngã 5 giao nhau của các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Lênin, Lê Hồng Phong, Trường Thi và Phong Định Cảng (hình ảnh thực tế đã khoanh tròn đỏ) nhưng được thành phần chống phá tung tin xây dựng trên đất công với 4.300m2

Chúng dựng hả hê tung tin “Việt Nam tự ý xây dựng tượng đài Lê-nin” nhưng chúng đã nhầm to. Chúng không biết rằng, bức tượng ấy là do chính quyền tỉnh Ulyanovsk trao tặng cho tỉnh Nghệ An. Tượng Lê-nin được đúc bằng đồng, có chiều cao 3 mét, được chế tác tại Nga, sau đó vận chuyển về Việt Nam đến TP.Vinh. Và việc xây dựng tượng đài Lê-nin đã được lãnh đạo 2 nước Việt – Nga thống nhất, xây dựng kế hoạch trong quan hệ ngoại giao từ trước, đặc biệt đã được lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk ký kết trước đó.

Điều đặc biệt là, tượng đài đang được xây dựng tại vị trí bên cạnh ngã 5 giao nhau của các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Lênin, Lê Hồng Phong, Trường Thi và Phong Định Cảng (hình ảnh thực tế đã khoanh tròn đỏ). Việc xây dựng Tượng đài cùng với việc cải tạo vòng xuyến thành đài phun nước sẽ tạo cảnh quan, diện mạo mới cho thành phố Vinh. Thế nhưng, những thành phần chống phá chỉ biết “cào bàn phím” và “bói toán”, suy nghĩ thành: “Việc xây dựng tượng đài Lê-Nin chiếm đất công, lãng phí đất đai với diện tích 4.300 m2”. Chẳng biết, đào đâu ra “4.300 m2 đất công”.

Với người dân Việt Nam, hiểu thật sự về nỗi đau đấu tranh, hiểu được quá trình đấu tranh gìn giữ độc lập, chủ quyền cho đất nước, và hiểu được cái giá của hòa bình mà ngày nay nhân dân đang tận hưởng, thì đều biết và trân trọng sự giúp sức của Nga.

Việc đặt tượng đài của lãnh tụ vĩ đại Lê Nin là việc làm có ý nghĩa rất sâu sắc, tri ân người thầy của chủ nghĩa cộng sản thì còn có ý nghĩa đặc biệt nêu trên. Đất nước Việt Nam đã và đang lấy Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, là kim chỉ nam cho mọi hành động dựng xây đất nước. Người dân Việt Nam có câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – với sự phát triển ngày càng vững mạnh của đất nước, người dân ngày càng có chất lượng đời sống nâng cao, thì việc xây dựng công trình nhân văn, thể hiện sự tri ơn, nhớ ơn, dựng tượng đài Lê-Nin không có gì là lạ. Những thành phần chống phá không nên vì thế mà cay cú, xoắn tít cả lên.

Thái Thanh – Báo Thức