“Nhất thể hóa” – Có phải Tổng bí thư nói 2 lời

Mấy hôm nay, BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFA rồi trang blog Dân làm báo của Việt Tân, rồi anh Nguyễn Hùng của BBC cũng phát biểu trên trang fb cá nhân đang phát biểu luận điệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng dường như “nói hai lời”! Theo họ, dường như vào năm 2015 ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên báo Lao động và báo VTC đăng lại rằng ông phản đối phương án nhất thể hóa để rồi bây giờ ông Trọng lại đồng tình!

Tất nhiên, xưa nay những người Việt Nam nghiêm túc đã thừa hiểu mấy anh chị BBC, VOA, RFA và đặc biệt là blog Dân làm báo của Việt Tân thì chuyên xuyên tạc bịa đặt về tình hình Việt Nam nói chung và lãnh đạo đất nước nói riêng. Không có, mấy anh chị kia còn dựng lên cho có, huống hồ lần này lại có chút chút sơ hở của báo chí trong nước!

Số là từ năm 2015, báo Lao động tường thuật buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội. Bài báo này đặt tít là “Tổng Bí thư: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”. Phải nói luôn rằng báo Lao động đặt tít như vậy thể hiện sự kém cỏi trong nghiệp vụ làm báo bởi câu nói này không thể hiện hết bản chất quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang VTC News đăng lại bài của Lao Động, bài viết với tít “Tổng Bí thư: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”


Thật đáng trách, gần đây cả báo Lao động và báo VTC News đều đồng loạt gỡ bài báo này mà không ghi rõ lý do khiến cho cộng đồng không thể biết thực chất trong nội dung bài báo đó nói gì. Còn mấy anh chị phởn động mừng húm, như vớ được vàng khi chuyền tay nhau cái hình chỉ còn cái tít bài báo “Tổng Bí thư: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”!

Thưa các anh chị BBC, VOA, RFA, Dân làm báo

Một là, các anh chị quá dốt nên các anh chị không thể biết rằng cái câu “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?” ông Nguyễn Phú Trọng nói trong ngữ cảnh nào!

Hai là, các anh chị cố tình xuyên tạc bịa đặt như xưa nay các anh vẫn làm.

Cụ thể, nguyên văn câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đây là vấn đề đã được Trung ương bàn nhiều lần. Một số tỉnh, thành cũng đã tổ chức thí điểm không tổ chức HĐND ở một số nơi. Nhưng thực tế Nhân dân là người làm Chủ, ở đâu có Nhà nước ở đó phải có giám sát của Nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Ở Trung ương thì Quốc hội giám sát Chính phủ, còn ở địa phương HĐND giám sát hoạt động của chính quyền địa phương”.

Rất may là trang điện tử VNTP của tỉnh Sơn La có chép lại bài báo này. Bạn đọc của Google.tienlang có thể kiểm chứng đoạn trích dẫn trên của chúng tôi chính là đoạn chúng tôi đã bôi đen trong hình bài trên trang điện tử VNTP Sơn La.

Link bài của trang VNTP Sơn La,
http://sonla.vnpt.vn/detail/tong-bi-thu-bi-thu-kiem-chu-tich-thi-to-qua-ai-kiem-soat-ong/778935/l0

Hẳn bạn đọc còn nhớ, thời điểm 2015, có một số người đề xuất tổ chức thí điểm mô hình chính quyền địa phương là định bỏ cả Hội đồng nhân dân, rồi nhất thể hóa chức danh Chủ tịch và Bí thư… Khi đó sẽ tập trung quyền lực về 1 người, không còn Hội đồng nhân dân giám sát công việc của người đó. Điều này Tổng Bí thư KHÔNG TÁN THÀNH.

Chúng tôi xin nhấn mạnh thêm, ở đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thảo luận với cử tri là về Mô hình tổ chức chính quyền địa phương chứ không phải là Mô hình chính quyền Trung ương. Nhưng trong đoạn mà chúng tôi trích dẫn ở trên cũng có câu “Ở Trung ương thì Quốc hội giám sát Chính phủ…”. Câu này cho thấy, ngay tại thời điểm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không hề phản đối phương án “Nhất thể hóa” ở cấp Trung ương.

Tất cả những bằng chứng mà chúng tôi đã trình bày ở trên cho thấy điều khẳng định ở đầu bài viết này của chúng tôi là đúng, rằng về vấn đề “Nhất thể hóa”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng KHÔNG HỀ “NÓI HAI LỜI” như các anh chị phởn động BBC, VOA, RFA hay Dân Làm báo rêu rao!

Thanh Sơn