‘Một số cán bộ sợ trách nhiệm’

“Một số cán bộ giảm sút về ý chí tư tưởng, giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất dẫn đến hiệu quả công việc có nhiều giảm sút”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ngày 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 13, đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện việc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm theo kết luận số 292 năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, TP Đà Nẵng đã tiến hành xử lý kỷ luật cán bộ, Đảng viên có liên quan đến một số vụ án trọng điểm. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra hơn 1.500 Đảng viên và 205 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 73 Đảng viên vi phạm.

Bi thu Da Nang: 'Mot so can bo so trach nhiem' hinh anh 1

Ông Trương Quang Nghĩa. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết mặc dù thành phố đang gặp nhiều khó khăn nhưng cả hệ thống chính trị của Đà Nẵng đã vào cuộc quyết liệt, tạo nên niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân; vì vậy, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Nghĩa cũng thừa nhận trong thời gian vừa qua, tư tưởng, động lực, nhiệt huyết làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý có phần chững lại.

“Một bộ phận cán bộ giảm sút về ý chí tư tưởng, giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất dẫn đến hiệu quả công việc của một số sở, ngành có nhiều giảm sút, hạn chế”, ông Nghĩa cho biết.

Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Đoàn Nguyên