Lập luận mơ hồ của Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin và 9 cựu thành viên IDS nhằm bênh vực Chu Hảo

Ông Nguyễn Đình Bin, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng lại có giọng điệu của 9 cựu thành viên IDS, cổ súy cho những bài viết có cái nhìn lệch lạc, đi ngược lại quan điểm của Đảng và bênh vực ông Chu Hảo, đòi UBKT Trung ương rút lại kết luận. 
Ngày 25/10/2018, UBKT Trung ương có kết luận về ông Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, nguyên thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS: “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. “có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” và “chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”. UBKT Trung ương kết luận: “vi phạm khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật”. Kết luận của UBKT Trung ương đồng nghĩa với việc, tiếp theo ông Chu Hảo sẽ bị Kỷ luật.
Ngay sau khi kết luận trên được công bố, ngày 27/10/2018, nhóm 9 cựu thành viên IDS ( Viện Nghiên cứu Phát triển IDS) cùng đứng tên trong một kiến nghị gửi UBKT Trung ương đòi rút lại “kết luận sai phạm về ông Chu Hảo” và kiến nghị “nên khuyến khích các nhà xuất bản trong nước làm những việc như Nhà xuất bản Tri Thức đang làm”.
Phân tích về bản kiến nghị của 9 cựu thành viên IDS này, nhiều người cho rằng, lập luận của 9 người này đều núp bóng Phan Chu Trinh để bao biện các cuốn sách của NXB Tri thức, các phát ngôn, bài viết của Chu Hảo đều là “noi gương bậc tiền bối Phan Chu Trinh xả thân cho sự nghiệp “khai dân trí, chấn dân khí”. Từ đó họ cho rằng kết luận của UBKTTW là “sự quy kết như vậy của UBKT Trung ương về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước”.  Thật ra, bản kiến nghị của 9 cự thành viên IDS nhằm bệnh vực Chu Hảo cũng giống như hàng tá các bài báo trên các trang thông tin chống nhà nước Việt Nam như BBC, VOA.
Chỉ cần so sánh các bài viết, các cuốn sách mà Chu Hảo cho in ấn và phát hành tại NXB Tri Thức đã thấy nó đi ngược hoàn toàn với Luật xuất bản (3/12/2004), và trái hoàn toàn với Quyết định số 1075/QĐ-LHH, ngày 13/9/2005 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam về việc thành lập Nhà xuất bản Tri thức Việt Nam, do Giáo sư, Viện Sĩ Vũ Tuyên Hoàng Ký. Theo đó, Điều 2 quy đinh: “Nhà xuất bản Tri Thức có tôn chỉ, mục đích: Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu khoa học và công nghệ được áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống, giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Nói về Chu Hảo, nhà báo Nguyễn Văn Minh đã có những tổng hợp bước đầu như sau:
– Từ năm 2005 đến năm 2018, với vai trò là Giám đốc-Tổng biên tập, ông Chu Hảo đã để Nhà xuất bản (NXB) Tri thức xuất bản 29 cuốn sách có nội dung sai phạm; trao giải thưởng một số đầu sách có nội dung phức tạp, nhạy cảm, có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Nghiên cứu một số cuốn sách do NXB Tri thức phát hành gần đây, có thể thấy rất rõ điều đó, như việc cho in cuốn “Đường về nô lệ” của Friedrich Hayek với lời giới thiệu của NXB đổ lỗi mọi thứ không hài lòng đều do cơ chế: “Những điều mà chúng ta không bằng lòng về đời sống đạo đức của người Việt Nam ngày hôm nay không phải là do cơ chế thị trường, không phải là bản tính của người Việt Nam, mà đa phần là di chứng của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp”. Hay trong cuốn “Chủ nghĩa tự do truyền thống” của Ludwig von Mises với những tiểu mục như “Chủ nghĩa xã hội là bất khả thi”, “Chủ nghĩa tư bản: phương thức tổ chức xã hội khả thi duy nhất” thì những quan điểm này hoàn toàn trái với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Điều này không chỉ thể hiện sự thiếu nhạy cảm chính trị mà còn là hành vi tuyên truyền, tán phát ấn phẩm trái đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cuốn sách nêu trên đã vi phạm quy định nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm cấm tại Điều 10 Luật Xuất bản. Mỗi quốc gia đều có quyền quản lý hoạt động xuất bản bằng pháp luật, không thể coi việc vi phạm pháp luật về xuất bản là việc làm “chấn hưng dân trí”.
– Từ năm 2011 đến nay, ông Chu Hảo đã tham gia ký tên, soạn thảo và trực tiếp soạn thảo 7 kiến nghị, thư ngỏ với nhiều nội dung chưa đúng, không phù hợp, trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Có thể kể ra nhiều thư ngỏ, kiến nghị mà ông Chu Hảo đã tham gia hoàn toàn trái với nhiệm vụ của một đảng viên cộng sản.
Năm 2013, ông Chu Hảo tham gia nhóm nhân sĩ trí thức kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 với đề xuất bỏ Điều 4 về quyền lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đề xuất một dự thảo Hiến pháp mới, trong đó thiết lập mô hình nhà nước cộng hòa với người đứng đầu là tổng thống. Năm 2015, ông Chu Hảo tham gia ký thư ngỏ gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI có nội dung cho rằng, sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) theo mô hình Xô-viết dựa trên Chủ nghĩa Mác-Lênin. Năm 2018, ông Chu Hảo tham gia nhóm tán phát cái gọi là “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng” có nội dung sai sự thật. Sau đó, ông lại ký tên cùng 126 trí thức khác gửi thư ngỏ đến Bộ Chính trị xin trả lại tự do cho “những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ, tham gia nhóm phản đối Luật An ninh mạng và Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt” nhưng thực chất là người gây rối bị xử lý đúng pháp luật.
– Bất chấp quy định của Đảng, ông Chu Hảo cũng thường xuyên tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình trái pháp luật cùng với các nhóm xã hội dân sự, các đối tượng xưng là nhà dân chủ cực đoan. Đặc biệt, ông Hảo thường xuyên trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài trên những bài viết có nội dung chống cộng, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Năm 2016, trả lời Hãng tin Bloomberg về Đại hội XII của Đảng, ông Chu Hảo bày tỏ sự bất mãn vì “Đại hội XII khẳng định lại một lần nữa rằng Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì đường lối xây dựng CNXH theo mô hình Xô viết cũ dựa trên Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiên trì chế độ độc tài toàn trị…”. Trả lời Đài RFA về Đại hội XII, ông Chu Hảo công khai nói “chủ nghĩa Mác-Lênin đã rất lỗi thời và lịch sử đã bỏ qua…”.
Trả lời phỏng vấn Đài BBC tháng 9/2017, ông Chu Hảo nêu rõ quan điểm muốn thay đổi thể chế, ủng hộ cái gọi là xã hội dân sự: “Bên cạnh nhà nước, doanh nghiệp, thì xã hội dân sự có thể là chìa khóa dẫn đến những áp lực để thay đổi thể chế”.
Xin kể thêm rằng, nhiều năm gần đây, ông Chu Hảo đã biến các hội trường của Hội Liên hiệp và NXB Trí thức ở 52 Nguyễn Du thành nơi tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn của các ông bà “đấu tranh dân chủ”, các hội nhóm trẻ như “Tinh thần Khai Minh” do Nguyễn Vi Yên – thành viên các tổ chức phản động VOICE, HateChange ở nước ngoài cầm đầu quảng bá tư tưởng dân chủ phương Tây và cho Nguyễn Quang A và các đồng đảng zân chủ, No-U đến hô hào đòi thay đổi thể chế như là giải pháp duy nhất để “thoát Trung” để “bảo vệ chủ quyền”…mà hầu hết Chu Hảo đều là người dẫn chương trình hoặc điều phối, dẫn dắt các cuộc hội họp đó.
Với những sai phạm trên, dù chưa đầy đủ thì kết luận của UBKT Trung ương là hoàn toàn chính xác. Kết luận ấy nhận được sự ủng hộ, đồng tình rộng rãi của nhân dân.
Riêng ông cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin, sau khi tự giới thiệu về bản thân với hơn 56 năm tuổi đảng và đã có một khóa được tham gia Ban chấp hành Trung ương (1996-2001), đã nhân danh trách nhiệm đóng góp cho đảng để lên tiếng bênh vực Chu Hảo. Ông Bin viết rằng “từ mấy hôm nay, tôi lại rất buồn và lo lắng trước quyết định vừa công bố của UBKT Trung ương về thi hành kỷ luât đối với GS Chu Hảo”. Ông Bin cho rằng, kết luận của UBKT Trung ương “đang gây nên phản ứng không đồng tình rộng rãi trong dư luận, nhất là trong tầng lớp trí thức” và nó sẽ làm giảm uy tín của UBKT Trung ương, của Đảng và ảnh hưởng đến đối nội, đối ngoại.
Ông Bin cho rằng, “Những việc GS Chu Hảo đã làm và phát biểu từ sau khi nghỉ hưu, chủ yếu là công việc của Nhà xuất bản Tri thức, là phổ biến các công trình nghiên cứu, các tư duy, luận thuyết của nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới, đưa ra các khuyến nghị…, xuất phát từ động cơ xây dựng, vì Đảng, vì dân…”. Từ đó, ông kết luận các việc làm và phát biểu của GS Chu Hảo, cũng như của nhiều đảng viên, trí thức tâm huyết, tài năng khác, hoàn toàn không có gì là sai phạm, mà ngược lại, là có ích cho công cuộc đổi mới tư duy lý luận, cho Đảng, cho dân, rất đáng hoan nghênh và khuyến khích.
Bên cạnh đó, ông Bin ám chỉ rằng, Kết luận của UBKT Trung ương nếu được triển khai sẽ là “sai lầm” như Cải cách ruộng đất”, như “Khoán 10” của Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc…để rồi đảng ta phải sửa sai.
Đáng tiếc là, trong khi ông Nguyễn Đình Bin khẳng định đảng ta là một đảng tiên tiến, có quá trình lịch sử vẻ vang đối với dân tộc và Tổ quốc ta; khẳng định “tôi thực sự vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh UBKTTW, từ sau Đại hội XII, đã làm được rất nhiều việc để thực thi các nghị quyết TƯ về công tác thanh, kiểm tra, góp phần rất tích cực chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lấy lại và nâng cao niềm tin của đông đảo nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng”, thì chỉ ngay sau đó chưa đầy 1 ngày, hôm 26/10 Chu Hảo đã lên mạng tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản với lý do “đảng có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại”. Lý do này trái ngược hoàn toàn với nhận xét, khẳng định của ông Bin về đảng sau Đại hội XII.
Rõ ràng ông Nguyễn Đình Bin đã nhận định sai về con người Chu Hảo nên đã bênh vực nhầm đối tượng. Hành vi bao che cho những sai lầm cố ý của Chu Hảo làn người đọc thất vọng về ông Nguyễn Đình Bin.
Cá nhân tôi không tin ông đang tự chuyển hóa, tự diễn biến, tự chuyển màu. Hi vọng ông Bin sớm tỉnh ngộ trước những tụng ca lôi kéo của đám chống phá đất nước dưới mỹ từ vì Nhân dân, vì dân tộc, vì Tổ quốc.
Tre làng