Thưa ngài Đại biểu Dương Trung Quốc!

Tôi không ngạc nhiên, mà là kinh ngạc khi đọc thông tin về ý kiến “phản biện” dự Luật phòng chống tác hại bia rượu đang được bàn thảo tại nghị trường...

Xem thêm