Thân Mỹ hay Trung Quốc là tốt?

Tôi trả lời luôn : Không thân ai hết, ai cũng chơi chứ nhất quyết không thân hay có ý định làm đồng minh với ai, thế cho nhanh.   Thân Mỹ hay Trung Quốc là tốt? Trước...

Xem thêm

Bàn về phong cách xã giao của Trump

Tôi đọc sách của Trump và sách người khác viết về Trump từ rất nhiều năm trước khi Trump trở thành Tổng thống Mỹ, nên cũng có hiểu biết đôi chút về...

Xem thêm