Đừng bao giờ gán ghép Venezuela như Việt Nam

Có thể nói, việc gán ghép Venezuela như Việt Nam là cái bẫy nhận thức hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch. Bọn chúng muốn tạo ra hiệu ứng Domino đối với nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lật đổ và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela bị xóa bỏ. Đây là bài học về sự sụp đổ Liên Xô và tan rã Đông Âu năm 1989.

Việc Venezuela tuyên bố xây dựng Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa theo Chủ nghĩa Mác – Lênin là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela khác hoàn toàn Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ nhất: về chế độ chính trị:

Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela: đa nguyên đa đảng. Bằng chứng là: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là đảng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Còn Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, người vừa tuyên bố tự xưng Tổng thống Venezuela là đảng viên của Đảng Ý chí Nhân dân.

Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã được quy định trong Hiến pháp Năm 2013. Những người giữ các chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phải là Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Hiện nay, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 Năm 2016 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá”.

Thứ hai: về Quốc phòng – An ninh Quốc gia: 

Quân đội, Cảnh sát Venezuela: trung thành tuyệt đối với Tổng thống Venezuela. Bằng chứng là: ngày 24/01/2019 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã tuyên bố trung thành tuyệt đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đây là cá nhân quyết định những vấn đề quan trọng về Quốc phòng – An ninh Quốc gia Venezuela.

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến Quốc phòng – An ninh Quốc gia Việt Nam đều do tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch nước – Quốc hội – Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định. Ngay cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta phải luôn đặt lợi ích của Quốc gia – Dân tộc Việt Nam trên hết”.

Có nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào xảy ra: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều phải đứng về phía giai cấp công nhân và Nhân dân lao động để quyết định chứ không đứng về phía một cá nhân nào để quyết định.

Thứ ba: về lịch sử cụ thể 

Ngày 08/01/2007 tại thủ đô Caracas, Tổng thống Hugo Chavez tuyên bố Venezuela quyết tâm xây dựng Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Venezuela và quốc hữu hóa các ngành điện lực, viễn thông và chế biến dầu khí trong Lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2007 – 2013. Như vậy, việc quốc hữu hóa các ngành điện lực, viễn thông và chế biến dầu khí của giai cấp tư bản Venezuela được quyết định bởi quyết định của một cá nhân Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Chứ không phải là do đấu tranh giai cấp mà có được: giải quyết mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động Venezuela với giai cấp tư bản Venezuela và giai cấp tư bản các nước có tài sản trên đất nước Venezuela.

Do đó, mâu thuẫn, thù hận của giai cấp tư bản Venezuela và giai cấp tư bản các nước bị mất tài sản khi đầu tư trên đất nước Venezuela đối với một cá nhân giữ chức vụ Tổng thống Venezuela thuộc Đảng Chủ nghĩa Xã hội Thống nhất Venezuela vẫn còn tồn tại và ngày càng sâu sắc thêm.

Chính mâu thuẫn giai cấp không được giải quyết bởi các giai cấp mà mâu thuẫn giai cấp được giải quyết bởi một cá nhân ông Hugo Chavez thuộc Đảng Chủ nghĩa Xã hội Thống nhất Venezuela khi lên nắm quyền Tổng thống Venezuela. Cho nên mới dẫn đến khủng hoảng kinh tế, chính trị Venezuela như hiện nay.

Tất nhiên, không loại trừ đó là sự trả thù của giai cấp tư bản Venezuela và giai cấp tư bản các nước có tài sản đầu tư trên đất nước Venezuela bị quốc hữu hóa năm 2007 đối với một cá nhân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thuộc Đảng Chủ nghĩa Xã hội Thống nhất Venezuela.

Thứ tư: vấn đề giải quyết mâu thuẫn giai cấp 

Chủ nghĩa Xã hội của một nước, của một dân tộc không tự nhiên mà có; phải có trui rèn đấu tranh dân chủ bền bỉ, thậm chí bạo lực cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động giành lấy quyền làm chủ đất nước từ giai cấp phong kiến địa chủ, giai cấp tư bản tài phiệt.

Cụ thể tại Việt Nam: dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Nhân dân Việt Nam phải trải qua hơn một trăm năm đấu tranh cách mạng với phong kiến, thực dân, phát xít, đế quốc để giành lấy quyền làm chủ đất nước. Để thế hệ hôm nay được thừa hưởng, được thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Cho nên mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với giai cấp phong kiến địa chủ, giai cấp tư bản tài phiệt tại Việt Nam đã được giải quyết triệt để. Từ lâu, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã không còn mâu thuẫn giai cấp, toàn Dân tộc Việt Nam được sống trong môi trường hòa bình, ổn định, đoàn kết, thân ái.

Duy Quách