“Diễn biến hòa bình” ở mặt trận tư tưởng văn hóa đáng sợ thế nào?

Bất kỳ một xã hội nào, bất kỳ một thể chế chính trị ra sao, thì chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng, báo chí luôn luôn là một công cụ thể hiện những quan điểm và bảo vệ quyền lợi của các chính giới nhất định. Không có khái niệm báo chí trung lập hay báo chí khách quan tuyệt đối, tức là không thể có chuyện báo chí đứng ngoài chính trị, không phục vụ cho lợi ích nào đó.

Ngay cả các nước phương Tây khi mà người ta có đề cao thế nào cái tự do ngôn luận, tự do báo chí,… thì báo chí xét cho cùng cũng chỉ để phục vụ cho các quyền lợi của các đảng phái chính trị hay giới chủ đã dựng nên nó mà thôi. Vì thế, khi mà những trang báo như VOA tiếng Việt, báo Tiếng Dân, Việt Tân, Việt Nam thời báo, BBC,… được dựng lên là đều phục vụ cho những cái lợi ích riêng, những bản chất chống cộng, muốn lật đổ chính quyền, nhà nước Việt Nam hiện tại.

Lợi dụng truyền thông các thế lực thù địch đang cố xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Những trang website của các tờ báo, trang tin này đều thể hiện những âm mưu cơ bản, những tư tưởng thù địch, mong muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đưa đất nước đi theo quỹ đạo và con đường của tư bản, của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập,…

Vì thế, lợi dụng sự tự do của thông tin, truyền thông thời đại mới, những cá nhân, tổ chức phản động đã liên tiếp đưa ra những âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây ra những sự sáo trộn thông tin, tạo thành những “điểm nóng” nhằm mục đích phản cách mạng, tấn công chính sách, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” những tổ chức phản động luôn coi đây là khâu đột phá” nhằm làm tan ra niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận, tư tưởng; tạo nên những khoảng trống để đưa hệ tư tưởng xâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể kể đến sự kiện khi chúng ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi và Quốc khánh 2/9,… thì các thế lực thù địch coi đây là “thời cơ” là cơ hội để tuyên truyền các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt thông tin nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng chính trị, rơi vào bẫy “diễn biến hòa bình” khiến nội bộ có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hay nhân sự kiện Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu kinh tế vào hồi tháng 6/2018, thì những kẻ phản động đã dùng mọi công cụ truyền thông để kêu gọi, định hướng tư tưởng của nhân dân một số địa phương đứng lên biểu tình, chống phá cách mạng. Dẫn đến một số cá nhân đã có tư tưởng lệch lạc, biểu tình chống chính quyền và gây ra hậu quả vô cùng lớn.

Những tư tưởng này là bài học mà ở những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, các thế lực thù địch đã tác động ghê gớm tới truyền thông đối với những diễn biến và kết cục của các sự kiện sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Trước sức mạnh và sự lôi kéo bằng nhiều cách thức khác nhau của thế lực thù địch, một số phần tử cơ hội chính trị trong nước cũng đã hùa theo những luận điểm sai trái, ra sức công kích Đảng và chế độ. Hằng ngày, chúng liên tục tung tin lên mạng xã hội, để nhằm phát tán những thông tin, luận điệu vu cáo, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Thậm chí, trước sức mạnh của truyền thông, các thế lực thù địch đã lôi kéo được một số cá nhân là Đảng viên, cán bộ, làm công tác thông tin truyền thông, báo chí,… trở thành những con rối chính trị, những “con buôn thông tin” để kích động, nói xấu cán bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước những sự tấn công dồn dập, gây nhiễu loạn thông tin ở lĩnh vực thông tin truyền thông, trên mặt trận tư tưởng. Thì các cơ quan báo chí, nhà báo phải thực sự là người lính xung kích, người lính thời bình, có trách nhiệm vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng một môi trường văn hóa thông tin trong sạch, chính xác, kịp thời để cán bộ, Đảng viên, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà cả dân tộc đã giành được và chọn lựa; để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí phải là công cụ tin cậy của Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, động viên nhân dân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; giúp tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Để đảm bảo quốc gia, dân tộc và mọi người dân được sống trong môi trường phát triển hòa bình, thuận lợi. Đồng thời sẽ đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những cá nhân trong nước đang có âm mưu chính trị và giải quyết bài toán “đói thông tin” của nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, ngày 01/8/2007 “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” đã chỉ rõ: “Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến” ở cả Trung ương và các ngành, các cấp”.

Mới đây, Nghị quyết Đại Đại hội lần thứ XI, Đảng cũng đã chỉ rõ: “….Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Vì thế, mỗi một Đảng viên và người dân cần phải nhận thức được rõ ràng vấn đề này, có những biện pháp tích cực, thiết thực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân.

Với những chiêu bài “diễn biến hòa bình” để tấn công ở mặt tư tưởng trước những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “tự do báo chí”…. Thông qua đó đẩy vào tư tưởng nhân dân những lối sống thực dụng, vị kỷ, ham muốn quyền lực cực đoan, đấu tranh vì những cái “phương tây” hoàn toàn khác xa với những giá trị văn hóa của dân tộc. Thì đây đều là những vấn đề nguy hiểm, có thể gây ra những hậu quả trước mắt và lâu dài trên tư tưởng của từng cá nhân.

Theo Bút danh