Đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, gửi hồ sơ lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang và giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt Công ty Tân Thuận) về vai trò, trách nhiệm tại Dự án khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè.

tat-thanh-cang
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang

Theo thông báo này, ông Trần Công Thiện – Bí thư chi bộ, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty Tân Thuận là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành công việc tại Công ty Tân Thuận dẫn đến những vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức “Cách hết chức vụ trong Đảng” và đề nghị Văn phòng Thành ủy “Cách chức thành viên HĐTV và Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận”.

Đối với những cá nhân khác liên quan đến việc thẩm định, đề xuất, chấp thuận cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai vi phạm quy định của Thành ủy và các quy định pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương tiếp tục kiểm tra làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó tham mưu, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thanh tra Thành phố qua thanh tra toàn diện các dự án, hoạt động, chỉ đạo điều hành tại Công ty Tân Thuận, cần tập trung làm rõ có “cố ý làm trái” hay không, nếu không kết luận được thì chuyển cơ quan điều tra để làm rõ và kết luận.

Đối với Văn phòng Thành ủy: kiểm tra có kết luận sai phạm của các cá nhân có liên quan tại Văn phòng Thành ủy.

Đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Ban Thường vụ Thành ủy họp đã thống nhất kết luận đồng chí có những vi phạm cụ thể sau đây: quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ Thành phố; thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang và giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Thường vụ đã xử lý quyết liệt

Ngày 17/4, báo chí đưa tin về việc Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32ha đất ở Khu dân cư Phước Kiển với giá bèo, thì ngày 18/4, Thường vụ đã họp và yêu cầu đàm phán và hủy hợp đồng để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Ngày 19/4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao nhiệm vụ kiểm tra khi có “dấu hiệu vi phạm” ở Công ty Tân Thuận và Văn phòng Thành ủy.

Ngày 2/6, Thường vụ đã họp và thông báo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kèm theo các mức kỷ luật và thống nhất kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật ông Tất Thành Cang