Đại biểu Quốc hội tính sai về giá điện, Chủ tịch EVN lập tức phản pháo

Trên báo tuổi trẻ ngày 22/05/2019 đăng bài với tiêu đề “Giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố?”, trong đó có phát biểu của bà Lê Thu Hà ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về việc tăng giá điện của BCT và EVN. Sau khi công bố các con số tính toán bà Lê Thu Hà đề nghị kiểm toán vào cuộc để “minh bạch giá điện”, báo cáo quốc hội kỳ họp tới.

KHÔNG HIỂU THẾ NÀO LÀ % TĂNG GIÁ

Bà Hà cho rằng các chuyên gia kinh tế tính toán cho thấy:

(1) Ở bậc thang 6 (từ 401kWh trở lên), với mức giá mới là 2.927 đồng cho 1kWh đã tăng 189% so với giá cơ sở (1.549 đồng).

(2) Ở bậc thang 3 (từ 101-200kWh), với mức giá mới 2.014 đồng cho 1kWh đã tăng 130% so với mức giá cơ sở (1.549 đồng).

Ôi, có mỗi phép tính % tăng giá mà bà Uỷ viên thường trực UBĐNQH và các chuyên gia kinh tế cũng tính sai. Tính phần trăm tăng giá người ta tính thế này:

%tăng giá=((giá mới-giá cũ)/giá cũ)x100
Hoặc = ((giá mới/giá cũ)x100)-100

Như vậy:

% tăng giá bậc 6 = ((2.927 – 1.549) / 1549) x 100 = 89%
% tăng giá bậc 3 = ((2.014 – 1.549) / 1549) x 100 = 30%

Bà Hà và các chuyên gia kinh tế của bà Hà quên mất phép trừ rồi, chỉ lấy mỗi (giá mới/giá cũ x 100) thôi, thế nó mới ra 189% và 130%. Thế có chết không chứ.

%TĂNG GIÁ TỪNG BẬC CŨNG TÍNH KHÔNG RA

Tính mức tăng giá cho từng bậc bà Hà và các chuyên gia kinh tế tính như sau:

(1) Bậc 6: Giá mới tăng 15% so với giá cũ chứ không phải 8,37%
(2) Bậc 3: Giá mới tăng 10% so với giá cũ chứ không phải 8,4%
(3) Bậc 4 tăng 12,7%, bậc 5 tăng 14,2%, chứ không phải 8,33%-8,4%

Việc tính % tăng giá cho từng bậc cũng tính theo công thức trên:

(1) Bậc 6 tăng = ((2.927 – 2.701) / 2.701) x 100 = 8,37%
(2) Bậc 3 tăng = ((2.014 – 1.858) / 1.858) x 100 = 8,40%
(3) Bậc 4 tăng = ((2.536 – 2.340) / 2.350) x 100 = 8,38%
(4) Bậc 5 tăng = ((2.834 – 2.615) / 2.615) x 100 = 8,37%

Cả 4 bậc 3, 4, 5, 6 tính toán thuần tuý toán học đều ra tăng 8,37%, 8,38%, 8,40% cả, không hiểu bà Thu Hà và các chuyên gia kinh tế tính thế nào toàn ra 10%, 12,7%, 14,2% và 15%.

Cách tính % tăng này các kế toán viên của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phải tính được cả, không tính đúng chắc chắn bị đuổi việc, cần gì đến các chuyên gia kinh tế.

Thiết nghĩ về tăng giá điện, đại biểu quốc hội và các chuyên gia kinh tế nên bàn có nên tăng giá điện thời điểm này không, nếu tăng thì tác động đến cuộc sống của người dân, vào giá thành sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào, biểu giá điện 6 mức đã hợp lý chưa, bậc nhẩy giá của từng bậc như hiện tại là cao hay thấp…, chứ không cần thiết phải làm phép tính về % tăng giá, làm cái việc của nhân viên kế toán. Khổ cái tính lại sai hết cả, thế mới chết người chứ.

Đại biểu quốc hội, chuyên gia kinh tế tính sai, nhà báo đưa bài, dân tình thấy lợi cho mình vỗ tay ầm ầm, like, share liên tục. Thế rồi đưa Kiểm toán Nhà nước vào, tháng sau Kiểm toán Nhà nước trả lời EVN, BCT tính đúng đấy, chỉ có 89%, 30% và 8,37% thôi, không phải 189%, 130%, 15% đâu.

Thế là đấm trượt, đấm trượt lại đấm lại, đấm lại lại trượt, đấm mãi vẫn trượt. Đại biểu quốc hội, chuyên gia kinh tế thế này thì chết…

FB Caobao Do