Văn phòng Trung ương Đảng thông tin về nhân sự đảm nhiệm vị trí Chủ tịch nước

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng nói cấp có thẩm quyền sẽ xem xét về nhân sự Chủ tịch nước, nhưng hiện chưa có thời gian cụ thể.

Sáng 28/9, Ban Tuyên giáo Trung ương họp báo thông tin về Hội nghị Trung ương 8, khoá XII.

Trả lời câu hỏi liên quan đến phương án nhân sự Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng nói: “Chúng ta vừa qua hai ngày Quốc tang, theo quy định của Hiến pháp và quy định trong Đảng, cấp có thẩm quyền đã phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước. Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường, đầy đủ”.

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời báo chí sáng 28/9. Ảnh: V.V.T

Theo ông Vĩnh, Ban chấp hành Trung ương có xem xét việc quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước trong kỳ họp tới hay không, tuỳ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định liên quan.

“Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của Đảng và Nhà nước nên cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định. Chắc chắn Trung ương sẽ xém xét nhưng ở kỳ họp nào thì chúng tôi thông báo cụ thể sau”, ông Lê Quang Vĩnh nói.

Tiếp tục cập nhật.

Ban Thời sự