“Chính nghĩa” của Việt Tân?

Ảo vọng chính trị là điều mà chúng ta dễ dàng thấy được trong hoạt động của tổ chức Việt Tân cùng mạng lưới các tổ chức ngoại vi tay sai. Có thể khẳng định Việt Tân là một trong những tổ chức phản động chống phá Chính phủ Việt Nam mạnh mẽ nhất trong giai đoạn hiện nay. Nguy hiểm hơn, không ít “ảo vọng” đã được Việt Tân tiêm nhiễm, lây lan vào cộng đồng, khiến cho không ít người bị lệch lạc trong tư tưởng, chệch hướng trong hành động.

Hình ảnh Việt Tân rêu rao về ảo vọng chính trị

Ngày 13/4/2019, tại Tiểu Bang New South Wales, Úc, Việt Tân và một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tụ tập thảo luận về việc chống phá Việt Nam. Dưới danh nghĩa buổi nói chuyện về “Tình hình đấu tranh của Đảng Việt Tân trong giai đoạn hiện nay”, nhiều thông tin sai lệch về tình hình đất nước đã được đưa ra. Đồng thời, các đối tượng tụ tập, rao giảng những luận điệu tuyên truyền, chống phá; tiến hành các hoạt động gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc.

Về bản chất của Việt Tân, không khó để chúng ta nhận thấy tính phản động trong đó. Bên cạnh việc tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chính quyền, Việt Tân còn không rừng gieo rắc những ảo vọng về tương lai của Việt Tân nhằm lôi kéo sự tham gia của những người nhẹ dạ cả tin. Gần đây nhất, Đỗ Hoàng Điềm, đối tượng được phong chức Chủ tịch đảng Việt Tân khi nói về hoạt động của tổ chức này đã không ngần ngại rêu rao: “Chúng ta đang có chính nghĩa trong tay, với chính nghĩa đó, chúng ta dứt khoát sẽ thành công“.

“Chính nghĩa” của Việt Tân?

Thực tế, chúng ta không thể phủ nhận Việt Tân là tổ chức chống đối chính quyền Việt Nam có thực lực nhất và hoạt động mạnh mẽ nhất trong giai đoạn hiện nay. Thời gian vừa qua, hoạt động của Việt Tân và đội ngũ tay sai đã gây không ít phương hại cho cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, trong bối cảnh Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, khi mà những thế lực từng chống lưng cho Việt Tân dần dần bắt tay với chính quyền Việt Nam thì hoạt động của Việt Tân cũng gặp phải không ít khó khăn.

Nhìn lại lịch sử hoạt động của Việt Tân, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự phi nghĩa, gian ngoan và đầy “máu tanh” trong hoạt động của tổ chức này. Trong giai đoạn mới thành lập, Việt Tân từng chiêu mộ, huấn luyện quân lính và tung vào Việt Nam với các chiến dịch Đông tiến 1, Đông tiến 2, Đông tiến 3. Cùng với đó, chúng cũng thành lập đội sát thủ để thủ tiêu những nhà báo dám nói ra sự thật.

Đến giai đoạn hiện nay, Việt Tân chuyển sang tiến hành chống phá theo hình thức bất bạo động. Mục đích lật đổ chính quyền là đích đến mà các đối tượng chưa bao giờ từ bỏ. Tuy nhiên, phương tích chống phá đã được thay đổi. Việt Tân tuyển mộ, huấn luyện các đối tượng cơ hội chính trị và tung vào nước tiến hành chống phá, gây rỗi an ninh trật tự. Cùng với đó, các đối tượng đẩy mạnh việc tuyên truyền, rêu rao những thông tin sai lệch, vu khống chính quyền, làm nhiễu loạn thông tin. Và hiển nhiên, Việt Tân cũng không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, thổi phồng những gì mà mình đang có để đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin.

Chúng ta phải khẳng định, bản chất của Việt Tân là phi nghĩa, là phản động, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Cái mà Việt Tân đang đấu tranh chỉ là lợi ích cho một nhóm người. Vì những ảo vọng chính trị, các thành viên của tổ chức này không ngừng tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Mục đích cuối cùng của các đối tượng là lật đổ chính quyền Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, phá hoại cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang theo đuổi, lập lại chế độ cũ, quyền lực cũ. Cũng chính vì bản chất phản động, phi nghĩa của mình nên để tồn tại, Việt Tân phải tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước; tiến hành lừa lọc, dối trá những người liên quan để đạt được mục đích.

Tương lai cách mạng Việt Nam: không có dấu chân cho kẻ chống đối

Hoà bình, độc lập mà chúng ta đang có hiện nay là kết quả của quá trình đấu tranh vô cùng khó khăn, gian khổ. Cha ông đã phải hi sinh xương máu để đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai. Vì vậy, không một ai, không một thế lực nào có quyền chối bỏ, đạp đổ thành quả cách mạng mà chúng ta đã đạt được.

Thực tế cho thấy, cuộc cách mạng mà nhân dân Việt Nam đang theo đuổi vẫn còn diễn ra vô cùng cam go, quyết liệt và lâu dài. Những gì mà chúng ta đang có chỉ là phần đầu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để đi đến cái đích cuối cùng, để giải phóng giai cấp, giải phóng con người một cách triệt để, chặng đường mà chúng ta phải đi sẽ có không ít chông gai, gian khó. Trên con đường đi đến xã hội chủ nghĩa, chắc chắn sẽ không có chỗ cho các đối tượng phản động, chống đối!

Theo Butdanh