Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói dối không ngượng

Tại Diễn đàn Shangrila tổ chức tại Singapo vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoa đã có bài phát biểu quan trọng. Trong bài phát biểu này, ông Hòa khẳng định rằng trong vòng 70 năm qua từ khi lập nước đến nay, Trung Quốc chưa hề xâm lược một quốc gia nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Ông này nói: “Trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột, hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác. Chúng tôi cũng không cho phép các nước khác thu lợi từ Trung Quốc hay chia rẽ đất nước này,” ông Ngụy hùng hồn tuyên bố. Đây cũng là nhân vật cấp cao nhất của Trung Quốc tham dự diễn đàn hàng đầu của châu Á trong vòng 8 năm qua.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh tuyên bố một cách bất hợp pháp đối với chủ quyền của vùng Biển Đông rộng hơn 3 triệu km2 và liên tục có những động thái quân sự hóa khu vực, thu lợi từ các tài nguyên thiên nhiên. Trung Quốc chưa xâm lược, chưa lấy một tấc đất của ai, vậy thì nước nào năm 1956 chiếm một phần Hoàng Sa của Việt Nam và đến năm 1974 chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc chưa lấy một tấc đất của quốc gia khác, vậy nước nào những năm 1987,1988 đưa quân ra xâm lược các đào Cô lin Len dao, Gạc Ma của Việt Nam khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hi sinh. Chưa kể Trung Quốc hiện còn chiếm đóng trên nhiều thực thể tại quần đảo Trường Sa của Việt nam.

Trung Quốc chưa xâm lược một quốc gia nào, vậy ai tháng 12/1979 xua mấy vạn quân tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam?

Quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa máu thịt của Việt nam hiện vẫn đang nằm trong tay Trung Quốc, vậy mà ông ngang nhiên nói dối không biết ngượng thế ư? Chúng tôi cũng biết từ ngàn đời nay, dã tâm xâm lược Việt Nam của các ông đã bao giờ dứt đâu?