Bản chất của các hội, nhóm mang màu sắc “xã hội dân sự” tại Việt Nam và cái giá phải trả cho giới “dân chủ” phản quốc, “bán Nước, cầu tiền”.

Trong tình hình hiện nay, để thực hiện âm mưu lật đổ chế độ ở
Việt Nam, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh hình thành lực lượng chính trị đối
lập thông qua chiêu bài hình thành hội, nhóm mang màu sắc “xã hội dân sự”.

Các đối tượng chống đối xác định rằng thành lập các hội, nhóm “độc lập” dưới
danh nghĩa các tổ chức “xã hội dân sự” là hướng đi cơ bản cho sự ra đời công khai, hợp
pháp của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải
chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thậm chí các đối tượng chống đối còn
xác định đây là một “lối thoát” mới cho việc tiến tới thiết lập cơ chế đa nguyên, đa đảng
sau một thời gian rất dài tấn công vào Điều 4 Hiến pháp nhưng thất bại.

Điều này phù hợp với mô hình “xã hội dân sự” mà các thế lực thù địch đang tìm cách hình thành ở Việt
Nam đó là mô hình “xã hội dân sự” độc lập về chính trị, “xã hội dân sự” nằm ngoài sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chịu sự quản lý của Nhà nước, một xã hội
đa nguyên về tổ chức, đa nguyên về ý thức hệ, các tổ chức được tự do thành lập, kể cả
các tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền đối lập được thừa nhận. Điều
này lý giải tại sao hầu hết các hội, nhóm do các đối tượng chống đối thành lập ra thời
gian vừa qua đều tuyên bố là các tổ chức “xã hội dân sự”, thực chất là lợi dụng danh
nghĩa các tổ chức “xã hội dân sự” để đánh lừa quần chúng.

Dưới sự tác động của các thế lực thù địch bên ngoài, từ năm 2010 đến nay, số đối
tượng chống đối trong nước đã tuyên bố thành lập trên 80 hội, nhóm mang màu sắc “xã
hội dân sự” điển hình như: “Hội Anh em dân chủ”; hội “Cựu tù nhân lương tâm Việt
Nam”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Chấn hưng nước Việt”, “No – U”… Trong cương lĩnh,
điều lệ của các hội, nhóm không để lộ mục đích chống chính quyền; tên gọi, danh xưng,
khẩu hiệu hành động dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp nhu cầu, thị hiếu của cộng đồng mạng,
nhất là thanh niên, sinh viên. Điển hình như, nhóm “Diễn đàn xã hội dân sự” đưa ra
khẩu hiệu “dụng dân quyền, khai dân khí, bảo vệ dân sinh” làm mục tiêu, tôn chỉ hành
động; hội “Anh em dân chủ” đưa ra mục đích hoạt động “là một tổ chức xã hội dân sự
được thành lập để đấu tranh bảo vệ quyền con người đã được hiến pháp Việt Nam và
công ước quốc tế thừa nhận. Vận động xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn
minh tại Việt Nam”.

Bên cạnh đó, các hội, nhóm mang màu sắc “xã hội dân sự” hoạt động theo phương
thức “có tổ chức như không có tổ chức” nhưng có sự phân công nhiệm vụ rất cụ thể, rõ
ràng, công khai tuyên bố thành lập trên mạng Internet. Minh chứng như “Hội anh em dân
chủ” do Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội cầm đầu, thành lập khung
tổ chức ở 3 miền Bắc – Trung – Nam, từng đối tượng có nhiệm vụ cụ thể. Nhóm “hạt nhân”
của “Hội Anh em dân chủ” thiết lập cơ cấu tổ chức tương đối chặt chẽ, có phân công lãnh
đạo, chỉ huy, chỉ định đối tượng phụ trách thanh niên, phụ nữ, phát ngôn viên, chỉ đạo phát
triển lực lượng về các vùng, miền. Mặt khác, các đối tượng cầm đầu trong các hội, nhóm
còn triệt để sử dụng mạng Internet để tiến hành tuyên truyền phát triển lực lượng, tìm cách
lôi kéo, giành giật quần chúng tham gia; sử dụng Internet và các hình thức dịch vụ mạng
để lập các “diễn đàn”, hội, nhóm, nhất là tổ chức phản động “ảo”; đăng tải hàng nghìn bài
viết xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đả kích chế độ,
kêu gọi tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự…

Tuy nhiên, âm mưu, ý đồ hoạt động của các đối tượng chống đối dù có tinh vi, xảo
quyệt đến mức nào cũng không thể qua mắt được Lực lượng An ninh Việt Nam. Sau một
thời gian dài đấu tranh chuyên án với hội “Anh em dân chủ" thì ngày 30/7/2017, Cơ quan
An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 06 bị
can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân” xảy ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.
Đây là các đối tượng cầm đầu cốt cán trong Hội Anh em dân chủ, điển hình như
các đối tượng Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Trội cầm đầu khu vực phía Bắc; Nguyễn
Bắc Truyển, Trương Minh Đức cầm đầu khu vực phía nam. Số đối tượng này có vị trí,
vai trò làm hạt nhân chỉ đạo mọi hoạt động của số đối tượng
chống đối khác. Đáng chú ý, số đối tượng này đều đã bị phạt tù về các tội xâm phạm An
ninh quốc gia nhưng vì yêu cầu chính trị được tha tù trước thời hạn, tuy nhiên sau khi tha
về địa phương vẫn không chịu cải tạo và tiếp tục có những hoạt động xâm phạm đến An
ninh quốc gia Việt Nam như: tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước; kích động,
lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự…

Câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao các đối tượng lại ngoan cố chống đối đến như
vậy, có phải vì lý tưởng cao đẹp? tinh thần đấu tranh cho một xã hội Việt Nam được tốt
đẹp hơn? Xin thưa với các bạn không phải, lý do chỉ vì “Tiền” mà thôi! bởi vì đây là
nghề của đám “dân chủ” này, chúng ra tù mà không đi làm lấy gì kiếm sống? Sẽ có một
kịch bản khá quen thuộc được lặp lại, là những ngày sắp tới Ngài đại sứ Mỹ Ted Osius lại có thêm một lời quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền Việt Nam. Việt Tân lại có dịp lên mạng kêu khóc van trời, sẽ có những cuộc vận động trao giải thưởng
nhân quyền cho một trong các tên “dân chủ” vừa bị bắt được tiếp diễn… Tuy nhiên, chắc
có lẽ lần này mọi lời kêu khóc đều vô ích, các nhà “dân chủ” sẽ gia nhập đội hình
Juventus và kết thúc thời hạn hợp đồng hơn 10 năm nữa. Hy vọng sau 10, 15, 20 năm
nữa, những Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyễn, Nguyễn Văn Đài… còn đủ sức khỏe
để tiếp tục công việc “bán nước, kiếm tiền” của mình!

Tóm lại, việc nhận diện được bản chất của các hội, nhóm mang màu sắc “xã hội
dân sự” là công việc có vai trò hết sức quan trọng với công tác đảm bảo an ninh quốc gia
giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong việc phòng, chống, giải quyết các hội, nhóm do các
đối tượng chống đối thành lập. Trước hết về mặt nhận thức, cần xác định rõ rằng các hội,
nhóm do các đối tượng chống đối thành lập ra thời gian vừa qua là hoàn toàn nằm trong
một chiến lược tổng thể nhằm chuyển hóa chế độ chính trị tại Việt Nam. Tất cả những
điều đó đều nói lên tính nguy hiểm của các hội, nhóm này, do đó tuyệt đối không được
chủ quan, mất cảnh giác mà đặt ra yêu cầu cơ quan chức năng cần khẩn trương tập trung
giải quyết một cách thấu đáo.

Việc bắt giữ một loạt những kẻ chống phá đất nước trong bối cảnh hiện nay, là lời
cảnh tỉnh cho số đối tượng đang có mưu đồ tiến hành các hoạt động xâm phạm đến An
ninh quốc gia Việt Nam. Sẽ không có một thế lực nào có thể đứng ra bênh vực và che
chở cho lũ phản quốc, “bán Nước, cầu tiền”, tất cả sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.

LTK